Livssorg og livsglede

Kjøpsbetingelser

Vennligst les gjennom dette før du kjøper medlemskap i Livssorg og livsglede.

Introduksjon

Disse vilkårene gjelder ditt medlemskap i portalen Livssorg og livsglede.

Målet med disse kjøpsbetingelsene er å skape trygghet og forutsigbarhet i forhold til din deltagelse i portalen, redusere sjansen for mulige misforståelser og legge grunnlaget for et godt samarbeid.

Kjøpsbetingelsene består av disse vilkårene, opplysningene du fikk ved bestilling og utfylles av de lovene som til enhver tid er gjeldende (se lovdata.no).

Dersom du lurer på noe av det som står i kjøpsbetingelsene kontakt meg på mail: hei@livssorgoglivsglede.no

Ved kjøp bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer vilkårene i dette dokumentet.

Avtalens parter

Selger: Psykologspesialist Janette Røseth
Firma: Psykolog på nett Janette Røseth
Organisasjonsnummer: 993 970 638
Kjøper: Du som melder deg inn i portalen

Medlemsskapet i portalen

Portalen er en undervisnings og veiledningsgruppe som tar utgangspunkt i temaene livssorg, livsglede og psykisk helse. Portalen er ikke helsehjelp, behandling eller terapi. Medlemskapet består av tilgang til portalen samt en lukket facebookgruppe, hvor medlemmene får tilgang til alt materialet som er lagt inn i portalen samt facebookgruppen. Første mandag i måneden er det livesending med fokus på gjennomgang av månedens tema. Annenhver torsdag er det spørretime- en livesending der alle innsendte spørsmål blir besvart. Det er mulig å stille spørsmål fortløpende til gruppens deltagere og til Psykologspesialist Janette Røseth. Psykologspesialist Janette Røseth besvarer spørsmål i hovedsak i livesendingene. Alle spørsmål anonymiseres så langt det lar seg gjøre.

Tilgang til portalen på facebook

Etter du kjøper tilgang får du tilsendt en link til den aktuelle gruppen på mail, der du så raskt som mulig ber om medlemskap. Psykologspesialist Janette Røseth godkjenner tilgang fortløpende. Gruppen går kontinuerlig, og du har umiddelbart tilgang til alle videoer og materiale som ligger ute. Skulle noe endre seg vesentlig underveis i ditt arbeid med portalen som hindrer deg å ha utbytte av det som gjøres, gi beskjed på mail hei@livssorgoglivsglede.no

Ansvar

Psykologspesialist forplikter seg til å levere innhold og oppfølging som beskrevet på www.livssorgoglivsglede.no.

For at utbyttet ditt skal bli som du ønsker og forventer, er det viktig at du kjenner deg klar for å jobbe aktivt med innholdet i portalen. Dette betyr i praksis å sette seg inn i hva portalen innebærer, sette av tid i kalenderen, spør dersom noe er uklart og aktivt jobbe med oppgavene som presenteres. Du forplikter deg til å følge retningslinjene i medlemsportalen som du kan lese på facebook, og vilkårene i dette dokumentet.

Kjøper er innforstått med at Psykologspesialist Janette Røseth ikke påtar seg ansvar for kjøper sin psykiske helse. Det gis ingen garantier for at medlemsportalen gir bedre psykisk helse basert på bruken av portalen og facebookgruppen. Hvor stort utbytte kjøper har av medlemskapet er helt avhengig av kjøper og faktorer rundt kjøpers mulighet for å arbeide aktivt med verktøyene som presenteres. Medlemskap i medlemsportalen gir ingen garantier. Psykologspesialist Janette Røseth forplikter seg til å gi veiledning og undervisning i hvordan du kan jobbe med temaene slik at du får mest mulig utbytte av verktøyene i den tiden medlemskapet varer, samt hvordan de kan brukes over tid. 

Medlemskapet i portalen gir ikke kjøper rett på helsehjelp. Det etableres ikke et behandler-pasientforhold mellom Psykologspesialist Janette Røseth og kjøper, og det opprettes ikke journal basert på medlemskap i portalen. Det vil si at kjøper har ansvar for egen psykiske helse. Det er kjøpers ansvar å oppsøke helsehjelp dersom det er behov for dette. Dersom du er usikker ta kontakt med fastlegen for en vurdering, eventuelt kontakt legevakt eller ring 113.

Ønsker du å lese mer om helsehjelp kan du lese om det i Helsepersonelloven.

Kommunikasjon, spørsmål og innspill

All kommunikasjon skjer så langt det lar seg gjøre direkte i gruppen på facebook. Dersom du er usikker send spørsmål og innspill på personlig melding på facebook til Psykolog Janette Røseth. Alle spørsmål besvares så raskt som mulig og innenfor rammene til gruppen, det betyr at mange spørsmål tas automatisk inn i spørretimen. Spørsmål anonymiseres før de tas opp i gruppen.

Pris og betaling

Pris er kr 299 pr mnd.

Prisen er lik hver måned gjennom medlemskapet. Dersom du melder deg ut og så vil bli med igjen på et senere tidspunkt, er det prisen på det tidspunktet som gjelder.

Betaling skjer automatisk via vipps.

Avtalen løper til du sier den opp. Det vil si at du vil trekkes en gang pr måned i vipps. Dersom betaling ikke kan gjennomføres vil du automatisk bli utmeldt av portalen og facebookgruppen, og miste tilgangen.

Varighet og oppsigelse

Denne avtalen løper fra du betaler første medlemsavgift til du sier opp avtalen. Dersom du ønsker å avslutte skal dette gjøres skriftlig på mail til hei@livssorgoglivsglede.no

Angrefrist

Når du melder deg inn i portalen får du tilgang til alt tilgjengelig materiale umiddelbart. Du får tilgang til videoer og artikler, samt de sendinger som måtte gå live etter innmelding. Det gjør at du ved innmelding forplikter deg til å betale for første måned. Du står deretter fritt til å melde deg ut.

Mislighold

Ved brudd på vilkårene i denne avtalen har Psykologspesialist Janette Røseth rett til å avslutte medlemskapet i bokgruppen uten advarsel.

Endret oppstart eller avlysning

Psykologspesialist Janette Røseth forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette innhold i medlemsportalen og facebookgruppen som følge av årsaker som er utenfor hennes kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning av livesendinger vil kjøper få refundert betaling for aktuell måned. Kjøper vil ikke få refundert for allerede gjennomførte måneder. 

Betingelser for bruk av innholdet i medlemsportalen

Deltagelse i medlemsportalen er beskyttet av opphavsretten. Kjøper kan ikke bruke medlemskapet, materialet eller deler av innholdet på en måte som ikke er godkjent av Psykologspesialist Janette Røseth. Det er ikke lov å gi bort, dele opp eller selge videre innholdet i portalen. Er du usikker send mail til hei@livssorgoglivsglede.no.

Psykologspesialist Janette Røseth vil hele tiden forsøke å holde informasjonen på siden korrekt og oppdatert, men kan ikke garantere at ikke feil kan oppstå.

Taushetsplikt

Medlemskap i portalen kan føre til at du får informasjon om Psykologspesialist Janette Røseth, og de andre deltagerne i gruppen. Det er forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om det som deles av andre i portalen. På samme vis som de har taushetsplikt om det du deler i gruppen. Denne gjensidigheten sikrer trygghet i gruppen, og gjør det mulig å drøfte erfaringer og problemstillinger som oppstår med de andre medlemmene.

Du har selvsagt lov til å dele dine personlige erfaringer, tanker og eventuelle resultater.

Forandringer

Disse vilkårene kan bli endret med jevne mellomrom. Den nyeste versjonen finner du på nettsiden www.livssorgoglivsglede.no.

Eventuelle forandringer i betingelsene gjelder både i portalen og facebookgruppen, de har ikke tilbakevirkende kraft.

Uenigheter

Det er viktig for Psykolog Janette Røseth at du som kjøper er fornøyd. Dersom det oppstår uenighet, misnøye eller uklarhet, ta kontakt på mail hei@livssorgoglivsglede.no. Begge parter forplikter seg til å ta eventuelle uenigheter opp på en god måte så fort som mulig. Hvis uenigheten ikke løses, vil en uenighet kunne sendes til forliksrådet eller retten. Denne avtalen og spørsmål rundt den styres og følges av norsk rett, (se lovdata.no).

Kontakt

Psykologspesialist Janette Røseth
Organisasjonsnummer: 993 970 638

E-postadresse: hei@livssorgoglivsglede.no

SMS: 97579559

Sist endret: 02.08.2023

Livssorg og livsglede
Nyhetsbrev
Meld deg på mitt nyhetsbrev og få varsel av meg når påmeldingen til portalen åpner.